Πρόγραμμα

Είναι κατανοητό πως σε ένα παιδικό σταθμό δεν υπάρχει ένα άκαμπτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Στην "Ελαφίνα" εμείς οι παιδαγωγοί δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην συμμετοχή των παιδιών στην μάθηση και τις δραστηριότητές τους. Παρά τον αναγκαίο σχεδιασμό και την προετοιμασία εργασίας που απαιτείται, τα σχέδια εργασίας - δραστηριότητες είναι ανοιχτά στις αυθόρμητες ιδέες των παιδιών μας.Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ο σχεδιασμός του γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες κι επιθυμίες των παιδιών σε κάθε πεδίο της καλλιέργειας. Οι στόχοι δίνουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή στις γενικές ικανότητες για κάθε πεδίο της.
Οι ικανότητες αυτές διακρίνονται σε:

  • Ικανότητες του εγώ
  • Κοινωνικές ικανότητες
  • Ικανότητες απόκτησης γνώσεων
  • Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης

Σε κάθεμία από αυτές υπάρχουν δραστηριότητες, προσφέρονται ιδέες κι ερεθίσματα στα παιδιά σε όλα τα πεδία της καλλιέργειας.